<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اجرای طرح لغو روادید گردشگری بین ایران و روسیه – Kanal Yek TV

اجرای طرح لغو روادید گردشگری بین ایران و روسیه

تهران و مسکو توافقنامه لغو روادید گردشگری بین دو کشور را آماده اجراء می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران که به منظور شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در مسکو حضور دارد با اشاره به لغو روادید گردشگری ایران و روسیه گفت: آنچه به صنعت گردشگری مربوط می شود، ما با روسیه قرارداد لغو روادید گردشگری را به امضا رسانده ایم و تنها نیاز به آماده سازی مقدمات اجرای این توافقنامه است.

وی افزود: ما تصمیم داریم که طی یک الی دو ماه آینده مقدمات لغو روادید گردشگری بین دو کشور را آماده کنیم.