<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> خوزستان در تب کرونا می سوزد – Kanal Yek TV

خوزستان در تب کرونا می سوزد

پس از گذشت یکسال از پاندومی کرونا ۱۱ شهر این استان وارد وضعیت قرمز شده ، و البته اینبار با ویروس جهش یافته کرونا موسوم به کرونای انگلیسی ، انتشار این ویروس در سراسر خوزستان  دولت را با چالش جدی در این استان روبه‌رو کرده است.

سعید نمکی وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس انگلیسی کل کشور را درگیر کرده  شرایط خوزستان را بحرانی توصیف کرد و شادگان را به‌عنوان اولین کانون شیوع این ویروس جهش یافته  معرفی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ابول‌نژادیان اعلام کرده است، منشأ کرونای جهش یافته در خوزستان  یک مسافر  مبتلا به کرونای انگلیسی در اهواز بوده که از هلند وارد ایران شده بود.

ابول نژاد هشدار داد که ویروس جهش یافته می‌تواند برای کودکان و جوانان هم خطرناک باشد و ی تاکید کرد که امار ابتلای کودکان و جوانان ۶ تا ۲۹ سال مبتلا به این ویروس نسبت به پیک اول دوبرابر شده است. با توجه به شرایط بحرانی در استان ، رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز محدودیت ها  اجرا شده را جوابگوی کنترل این ویروس ندانسته و خواستار موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی و قرنطینه کامل دوهفته ای در استان خوزستان شده است.