<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> حکم ۱۶ سال حبس برای علی یونسی و امیرحسین مرادی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد – Kanal Yek TV

حکم ۱۶ سال حبس برای علی یونسی و امیرحسین مرادی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد

وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، از تایید محکومیت آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

کانال تلگرامی «امتداد» روز دوشنبه ۱۶ خرداد به نقل از مصطفی نیلی گزارش داد: دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ۱۶ سال زندان برای این دو دانشجوی دانشگاه شریف را تایید کرده که ۱۰ سال آن قابل اجراست.

مصطفی نیلی خاطرنشان کرد که اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را در مراحل بعد پیگیری خواهد کرد.

امیرحسین مرادی و علی یونسی با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از دوسال قبل تاکنون در بند امنیتی ۲۰۹ محبوس هستند.

خانواده های این دو دانشجوی نخبه، اتهامات وارد شده را رد کرده‌اند.