<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تورم ۶۰ درصدی مواد غذایی و آشامیدنی در دی ماه – Kanal Yek TV

تورم ۶۰ درصدی مواد غذایی و آشامیدنی در دی ماه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در دی ماه به ۳۲/۲ درصد و تورم گروه خوراکی به ۶۰ درصد رسید.

مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم دی ماه به ۳۲/۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۱/۷ درصد افزایش یافت.

در همین حال، روزنامه اعتماد در گزارشی افزایش ۶۰ درصدی تورم گروه «خوراكی، آشاميدنی و دخانيات» را باعث نگرانی خواند و افزود که این افزایش می‌تواند بحران سوء‌تغذيه و مخاطرات آن را تشديد كند.

این روزنامه نوشت که با اندكی افزايش در قيمت خوراكی‌های ضروری مانند نان، برنج و گوشت، سهم بيشتری از درآمد دهک‌های كم‌درآمد برای خريد اين گروه از كالاها مصرف می‌شود.

بر اساس این گزارش، این افزایش قیمت باعث «پيشخور» شدن درآمد دهک‌های كم‌درآمد برای تامين غذا و كاهش توان مقابله آنها در برابر جهش‌های قيمتی گروه كالاها و خدمات غير خوراكی به خصوص مسكن و بيماری می‌شود.