<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بیانیه شهبانو فرح پهلوی در آستانه سالگرد ۲۲ بهمن – Kanal Yek TV

بیانیه شهبانو فرح پهلوی در آستانه سالگرد ۲۲ بهمن

شهبانو فرح پهلوی همسر شاه پیشین ایران در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران پیامی صادر کرد و در آن، انقلاب ۵۷ را «فتنه ۲۲ بهمن» نامید.

براساس نسخه‌ای از پیام که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت، شهبانو فرح پهلوی با اشاره به اینکه ایران «روزهای تیره و ناگواری را از سر می گذراند»، گفته است: «همه ایرانیانی که مهر این کهن دیار را در دل دارند، همه آن ها که با راز پایداری و سرافرازی ایران در طول قرون آشنا هستند، و دستیابی به سربلندی و شادی و ایمنی را آرزو می کنند، دست در دست هم با استواری و همبستگی در راه پیروزی بر تیرگی ها و دشواری ها گام بر می دارند.»

وی در پایان این بیانیه همچنین ابراز امیدواری کرد که «ایران یک بار دیگر ققنوس‌وار از خاکستر خود بر خواهد خاست، می دانم که روزهای سرد و تیره زمستان رو به پایان نهاده و بهاری دل انگیز در راه است، و ایمان دارم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.»

پیام شهبانو فرح پهلوی با عنوان «به مناسبت فتنه ۲۲ بهمن ۲۵۳۷» تنظیم شده است.

در بیانیه‌های قبلی،‌ شهبانو فرح پهلوی از تاریخ هجری خورشیدی در پیام‌هایش استفاده می‌کرد اما در این پیام او از گاهشماری شاهنشاهی استفاده کرده است. گاهشمار شاهنشاهی در سال ۱۳۵۴ در ایران به تصویب رسید و کمی بعد اجرایی شد. این گاهشمار، تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی را به عنوان سال یک و تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی را به عنوان سال ۲۵۰۰ شاهنشاهی قرار می‌داد. این تقویم بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ با تقویم هجری خورشیدی جایگزین شد.