<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بکتاش آبتین درگذشت – Kanal Yek TV

بکتاش آبتین درگذشت

به گزارش پرسون، چند روز پیش کانال کانون نویسندگان با اعلام بستری شدن بکتاش آبتین، شاعر در بیمارستان گفت: «او از چند روز پیش از انتقالش به بیمارستان چند بار به علت تب، بدن‌درد شدید و ضعف عمومی به بهداری زندان مراجعه کرده بود. پس از یک روز بی‌خبری، هم‌بندان آبتین تلاش‌های خود را برای یافتن خبری از وضعیت او آغاز کردند؛ تلاش‌هایی که تا امروز بی‌نتیجه مانده بود‌. سرانجام امروز خانواده‌ی آبتین که برای روز ملاقات در زندان حاضر شده بودند، با پیگیری‌های مصرانه از انتقال او به بیمارستان طالقانی مطلع شدند‌».

در این خبر ابراز نگرانی شده است که اگر او به کرونا مبتلا شده باشد به دلیل بیماری ریوی که بیماری زمینه‌ای است نیازمند مراقبت است و همینطور می‌تواند به دیگر هم‌بندی‌هایش منتقل کرده باشد.

او از مهرماه سال گذشته در حال سپری کردن حکم محکومیت خود بود که ظهر امروز درگذشت.