<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> “اخلال در نظم عمومی” اتهام پنج کارگر معترض هفت تپه – Kanal Yek TV

“اخلال در نظم عمومی” اتهام پنج کارگر معترض هفت تپه

یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی پس از احضار، روز دوشنبه ۱۸ اسفند برای شرکت در دادگاه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش حاضر شدند. آن‌ها به بهانه شرکت در اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه به «اخلال در نظم عمومی» متهم‌اند و امروز برای آخرین دفاع خود در دادگاه حضور یافتند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با در بیانیه‌ای صدور احکام امنیتی برای کارگران را محکوم کرده و از قوه قضائیه خواسته است به «روند پوسیده پرونده سازی برای کارگران» پایان دهد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار امنیت شغلی، پرداخت به موقع مطالبات، بازگشت به کار کارگران اخراجی و خلع ید از بخش خصوصی هستند و بارها برای این خواست‌ها دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده‌اند. به گفته‌ی کارگران، دستگاه قضایی تا کنون برای بیش از ۲۰۰ کارگر هفت تپه پرونده تشکیل داده و کارفرما تعدای از کارگران را به جرم اعتصاب و اعتراض اخراج کرده است.