<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ورود آخوندها و حوزه های علمیه به فعالیت های اقتصادی – Kanal Yek TV

ورود آخوندها و حوزه های علمیه به فعالیت های اقتصادی

در عجیب ترین مورد حوزه علميه قزوین اقدام به تاسیس شرکت بیدستان کالای استیل کرده که زمینه فعالیت اصلی آن واردات و عرضه فولاد آلیاژی عنوان شده است. مشخص نیست حوزه علمیه قزوین و مدیران و روحانیون فعال در ان چه تخصص و سررشته ای از علم اقتصاد و بازار فولاد دارند که چنین شرکتی را از 16 سال پبیش تاسیس کرده اند؟

 ورود برخی روحانیون و حوزه های علمیه به فعالیت های اقتصادی یکی از انتقاداتی است که از سوی مردم، کارشناسان و سایر دلسوزان جایگاه روحانیت مطرح می گردد، با وجود این انتقادات برخی از روحانیون همچنان اصرار بر فعالیت های پربازده اقتصادی دارند. تاسف بار اینکه نام برخی از حوزه های علمیه به عنوان نهادی مذهبی نیز به فعالیت های اقتصادی باز شده و حوزه های علمیه به طور مستقیم وارد فاز اقتصادی آن هم از نوع واردات شده اند.

در عجیب ترین مورد حوزه علميه قزوین اقدام به تاسیس شرکت بیدستان کالای استیل کرده که زمینه فعالیت اصلی آن واردات و عرضه فولاد آلیاژی عنوان شده است. مشخص نیست حوزه علمیه قزوین و مدیران و روحانیون فعال در ان چه تخصص و سررشته ای از علم اقتصاد و بازار فولاد دارند که چنین شرکتی را از 16 سال پبیش تاسیس کرده اند؟

آیا برای رسیدن به سود بیشتر و بهره مندی از مزایای مادی چنین فعالیت اقتصادی، آن قدر ارزش دارد که شانیت حوزه علمیه زیر سوال برود؟ با تبدیل کردن روحانیون و حوزه علمیه که حفظ جایگاه آن همواره مورد تاکید رهبری و مراجع بوده به وارداتچی فولاد چگونه می توان انتظار داشت مردم به ویژه جوانان، آموزه های روحانیون درباره آخرت اندیشی، دوری از ظواهر دنیا، پرهیز از مادی گرایی و ساده زیستی را بربتابند؟

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود حوزه علمیه قزوین دو شرکت دیگر را در راستای قعالیت های تجاری و اقتصادی خود راه اندازی کرده و در آن ها نقش اساسی ایفا می کند. شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین و شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان. جالب اینکه در آگهی تغییرات شرکت بیدستان کالای استیل، نام دو شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین و شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت و شخصی به نام میثم خانلری به عنوان بازرس دیده می شود.

در آگهی تغییرات شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین، نام همین آقای خانلری به عنوان نماینده شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان به عنوان مدیرعامل ، شخصی به نام ترابی به عنوان نماینده حوزه علمیه قزوین و شخص دیگری به نام مکارمی شریفی به عنوان نماینده شرکت بیدستان کالای استیل در بین اعضای هیات مدیره دیده می شوند.

از سوی دیگر در آگهی تغییرات شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان، نام همین آقای ترابی به عنوان نماینده حوزه علمیه قزوین، شخصی به نام دیزانی به عنوان نماینده شرکت بیدستان کالای استیل و بازهم میثم خانلری ولی این بار به عنوان نماینده شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین در بین اعضای هیات مدیره دیده می شود.

در واقع حوزه علمیه قزوین اقدام به تاسیس سه شرکت اقتصادی در زمینه های مختلف کرده و عجیب اینکه هر شرکت را به صورت تو در تو سهام دار دو شرکت دیگر معرفی کرده و افرادی خاص را به عنوان اعضای هیات مدیره در هر سه شرکت گمارده است. / خرداد