<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> گزارش سازمان ملل: یک میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض انقراض قرار دارد – Kanal Yek TV

گزارش سازمان ملل: یک میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض انقراض قرار دارد

 

گروهی از دانشمندان در گزارشی که برای سازمان ملل متحد تهیه شده است هشدار دادند که به شکلی «بی سابقه» یک میلیون گونه جانوری و گیاهی کره زمین در معرض انقراض قرار دارد.

به نوشته يورونيوز، در این گزارش آمده است که تنها تغییر گسترده نظام اقتصادی و مالی جهان می تواند از تهدید زیست بوم کره زمین جلوگیری کند.

بنا به نتیجه گزارش سازمان ملل از هشت میلیون گونه جانوری و گیاهی جهان یک میلیون گونه طی چند دهه آینده در معرض انقراض قرار دارند.

دانشمندان اعلام کرده اند که کشاورزی صنعتی و ماهی گیری عوامل اصلی موثر در انقراض گونه های مختلف هستند. به گفته این گروه از دانشمندان سرعت انقراض گونه های مختلف دهها هزار بار از میانگین خود طی ۱۰ میلیون سال گذشته بیشتر شده است.

محققان در گزارش خود تاکید کرده اند که برای مقابله با تاثیر فعالیت های بشر بر محیط زیست دیر نشده نیست. از آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی به عنوان دو عامل اصلی تهدیدکننده گونه های مختلف جانوری و گیاهی یاد شده است.

دانشمندان در گزارش به سازمان ملل متحد هشدار داده اند که بیش از ۴۰ درصد دوزیستان، ۳۳ درصد صخره های مرجانی و یک سوم پستانداران دریایی در معرض انقراض هستند.

 

حدود ۱۳۰ کشور از جمله آمریکا، روسیه و چین از تهیه این گزارش که ۱۴۵ کارشناس از ۵۰ کشور جهان در تهیه آن نقش داشتند حمایت کرده اند.