<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> هشت کاندید اصلی برای واکسن کرونا وجود دارد – Kanal Yek TV

هشت کاندید اصلی برای واکسن کرونا وجود دارد

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید بین هفت تا هشت نامزد اصلی در روند آزمایش‌ها و پژوهش‌ها برای تولید واکسن مقابله با ویروس کرونای جدید وجود دارد، در حالی که ده‌ها گزینه دیگر نیز پیشنهاد شده‌است. 

تدروس آدانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، روز ۲۲ شهریور ماه در کنفرانس خبری این نهاد گفت «کاندیداهای خوبی» برای تولید واکسن مقابله با ویروس وجود دارد.

تدروس افزوده است «گزینه‌های اصلی هفت تا هشت مورد هستند. ولی بیش از صد نامزد (پیشنهاد شده) است». 

مدیرکل نهاد وابسته به ملل متحد اظهار کرده است که تمرکز بر چند گزینه اصلی به جای ده‌ها مورد پیشنهادی، برای این است که «بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم، و بخت گزینه‌های اصلی برای رسیدن به نتایج بهتر را افزایش دهیم».

تدروس نامی از این گزینه‌ها نبرد. او اما تاکید کرد از ژانویه سال جاری سازمان جهانی بهداشت در همکاری با «هزاران پژوهشگر از سراسر جهان» در تلاش است تا اقدامات و رصد و بررسی گزینه‌های احتمالی تولید واکسن افزایش یابد.