<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> رتبه ۱۳۱ ایران از ۱۳۲ کشور در مدیریت اکوسیستمهای آبی – Kanal Yek TV

رتبه ۱۳۱ ایران از ۱۳۲ کشور در مدیریت اکوسیستمهای آبی

 

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: رتبه ۱۳۱ ایران در بین ۱۳۲ کشورجهان از نظر مدیریت اکوسیستم‌های آبی نشانه‌ اقدامات غیر کارشناسی و دیدگاه منطقه ای در این زمینه است.

به گزارش خبرگزاری مهر احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از طرح هایی کشور بدون پشتوانه کارشناسی و براساس سلیقه  مدیران به مرحله اجرا در آمده است گفت: درست است که تولیدات کشاورزی ما پس از انقلاب از ۲۵میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن رسیده است اما با این وجود کشاورزی کشور توسعه نیافته است.

 

وی رتبه ۱۳۱ ایران در بین ۱۳۲ کشورجهان از نظر مدیریت اکوسیستم‌های آبی را از نشانه‌های این اقدامات غیر کارشناسی و دیده منطقه ای دانست و ادامه داد: در خصوص ایجاد تشکلها نیز به نظر می‌رسد نتوانسته‌ایم در مسیر درست گام برداریم چراکه تشکل های برخاسته از یک صنف هرکدام درخواستی در تضاد با تشکل دیگر دارند.