<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> حکومت اسلامی ایران در بدر به دنبال مشتری برای نفت خود – Kanal Yek TV

حکومت اسلامی ایران در بدر به دنبال مشتری برای نفت خود

 

خبرگزاری بلومبرگ: حکومت اسلامی ایران مجددا در حال دوره‌گردی برای فروش یک میلیون بشکه نفت است. ولی هیچکس خواهان خرید آن نیست.

یک «بورس انرژی» رژیم ایران امسال تا شش میلیون بشکه نفت را برای فروش به معامله‌گران ارائه کرده ولی تنها یک قرارداد برای فروش ۳۵هزار بشکه نفت انجام شده است.

تولید و صادرات نفت رژیم ایران بعد از تحریم های اِعمال شده مجدد آمریکا در سال گذشته، افت جدی داشته است و قید و بندهای جدید، محدودیتهای بیشتری علیه صادرات آن اِعمال خواهد کرد. 

 

معاون انجمن ایرانیان برای اقتصاد انرژی Iranian Association for Energy Economics در مصاحبه ای گفت « ما از آغاز میدانستیم که فروش نفت از طریق «بورس انرژی IRENEX »‌ تقریبا غیرممکن خواهد بود» و اضافه کرد « نفت خام ایران تحریم شده و تحت هیچ شرایطی بجز کسانی که معافی دریافت کرده‌اند کسی نمیتواند نفت خام ایران را خریداری کند.