<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جنگل‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفت – Kanal Yek TV

جنگل‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفت

پس از کویر لوت، جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین اثر بزرگ طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.

در چهل و سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی توسط اعضای این کمیته بررسی و در نهایت به عنوان دومین اثر بزرگ طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

پیشتر قرار بود جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث مشترک دو کشور ایران و آذربایجان به ثبت برسد ولی به دلیل حل نشدن اختلافات میان دو کشور، اکنون جزو میراث مستقل ایران به ثبت رسیده است.

جنگل‌های هیرکانی بیست و چهارمین اثر جهانی ایران و دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. پیشتر کویر لوت به عنوان میراث طبیعی در فهرست جهانی به ثبت رسیده بود.

نام جنگل‌های هیرکانی برگرفته از نام‌های قدیمی منطقه گرگان در استان گلستان است. اروپایی‌ها در گذشته نام قدیم گرگان را «هیرکان» می‌نامیدند که به مرکزیت گنبد بود و بخش‌هایی از سمنان مازندران و مناطق اطراف را در بر می‌گرفت که هیرکانیا نامیده می‌شد. این واژه بعدها به گرگان تبدیل شد که در برگیرنده دشت گرگان، خلیج گرگان و مناطق اطراف بود.

چند سال پیش کشور آذربایجان پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی را به نام این کشور در اختیار یونسکو قرار داد که با توجه به قرار داشتن ۹۵ درصد از درختان این جنگل در خاک ایران، مورد اعتراض قرار گرفت و یونسکو رأی منفی به ثبت این جنگل‌ها به نام کشور آذربایجان داد.

این جنگل‌ها را قدیمی‌ترین جنگل‌های کره زمین با قدمت حدود ۴۰ میلیون سال تخمین زده‌اند که از عصر یخبندان برجای مانده است. حدود دو میلیون هکتار از این جنگل‌ها در خاک ایران و تنها یک درصد و حدود ۲۰ هزار هکتار آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد.