<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بحران کرونا؛ هر هفته ۱۵ میلیارد یورو زیان برای اقتصاد آلمان – Kanal Yek TV

بحران کرونا؛ هر هفته ۱۵ میلیارد یورو زیان برای اقتصاد آلمان

گسترش ویروس کرونا به شکلی بی‌سابقه اقتصاد آلمان را به رکود کشانده است. به نظر کارشناسان، برگرداندن اقتصاد آلمان به رشدی متعادل تا سال ۲۰۲۸ طول خواهد کشید، آن هم در صورتی که همه چیز به نحو احسن پیش برود.

بحران کرونا به رکود اقتصادی آلمان ابعادی هولناک داده است. طی هفته گذشته، از ۲۰ آوریل به بعد، تولید ناخالص ملی به میزان ۱۵ درصد از سال گذشته کمتر بوده است. به عبارت دیگر به کل گردش مالی هفته‌ای ۱۵ میلیارد دلار زیان وارد آمد است.

به نظر کارشناسان بنیاد اقتصادی مک‌کینزی آسیب‌های بحران کرونا از بعضی جنبه‌ها حتی از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ فراتر خواهد رفت.

بنا به مطالعات بنیاد مک‌کینزی، میزان تولید آلمان در هفته گذشته ۴۳ میلیارد یورو بوده است، در برابر ۵۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹، یعنی به میزان ۱۵ میلیارد یورو کمتر.

به نظر کارشناسان علت اصلی این پسرفت، کاهش تقاضا است، به ویژه در رشته‌های تولیدی و بیش از همه در صنایع خودروسازی، تولید ماشین‌ها و دستگاه‌های تولیدی. این رشته صنعتی تا حدود چهار میلیارد دلار کسری نشان می‌دهد. در بخش‌های خدمات و بهداشت، تجارت کلان، هتل‌داری و صنعت تغذیه نیز زیان چشمگیری وارد آمده است.

در همین مدت رشته‌های فرهنگ و سرگرمی نیز حدود ۸۰۰ میلیون یورو کسری درآمد ثبت کرده‌اند.

بنا به گزارش اداره فدرال کار، بیش از ۷۵۱ هزار شرکت و مؤسسه به اشتغال قراردادی یا کوتاه‌مدت روی آورده‌اند که هفت برابر بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

بنا به محاسبات بنیاد مشاورتی مک‌کینزی، در طول سال جاری از حجم تولید ناخالص ملی میان ده تا ۱۴ درصد کاسته خواهد شد.

کارشناسان بنیاد مک‌کینزی توصیه می‌کنند که برای به حداقل رساندن زیان، اقتصاد آلمان باید تا حد ممکن از روش‌های دیجیتال استفاده کند. چنانچه این روند با موفقیت پیش برود، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تا سال ۲۰۲۸ رشد اقتصادی به سطح پیش از شیوع پاندمی کرونا برسد.

اما اگر در این راستا از تمام فرصت‌ها و امکانات تولیدی استفاده نشود، آنگاه نمی‌توان زودتر از ده سال دیگر به سطح رشد پیشین دست یافت.