<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> آمریکا همچنان مهمترین شریک اقتصادی آلمان؛ با ترامپ یا بایدن – Kanal Yek TV

آمریکا همچنان مهمترین شریک اقتصادی آلمان؛ با ترامپ یا بایدن

سه سال و نیم سیاست اقتصادی آمریکامحورانه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اثرات مشخصی به بار آورده است. ترامپ با سختگیری‌های تجارتی و گمرکی به معاملات بازرگانی با اروپا فشار آورد.

اما در نگاهی دقیق‌تر روشن می‌شود که روابط تجارتی آلمان با آمریکا همچنان محکم و نیرومند است. آمریکا نه تنها در عرصه صنعت با شرکت‌های آلمانی قراردادهای گسترده دارد، بلکه در عرصه تبادل پژوهش و فن‌آوری نیز از طرف‌های قابل‌اعتماد به شمار می‌رود.

اگرچه دونالد ترامپ از آغاز زمامداری‌اش در ژانویه ۲۰۱۷ با صنایع آلمان، به ویژه صنعت خودروسازی، لحنی مهربان به کار نبرده و تلاش کرده مناسبات تجارتی را کاهش دهد، اما باز هم دو کشور همچنان همکاری تنگاتنگی با هم دارند.

آلمان حتی بیش از چین و فرانسه به آمریکا کالا صادر می‌کند. آمریکا برای آلمان مهمترین بازار است. سهم آمریکا در مجموع صادرات آلمان از ۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.

از نظر ترازنامه مالی حتی با میزان کلان‌تری مواجه می‌شویم: در سال ۲۰۱۰ حجم مالی صادرات آلمان به ایالات متحده تنها ۶۵ و نیم میلیارد یورو بود، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۱۸ میلیارد و نیم رسید.

صادرات آمریکا نیز هنگفت است و آلمان پس از چین و هلند در واردات از آمریکا در سومین مقام است یعنی حدود ۶ درصد کل واردات کشور.

در برخی از بخش‌های صنعتی به ارقامی باز هم بالاتر برمی‌خوریم: در حال حاضر حدود ۱۷درصد از فرآورده‌های دارویی آلمان به آمریکا می‌رود؛ بازار ایالات متحده برای کنسرن‌های خودروسازی آلمان مانند “ب‌ام‌و” نیز از اهمیتی غیرقابل‌مقایسه برخوردار است.

برای نمونه در کارخانه‌های “ب‌ام‌و” در شپارتانبورگ در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۵ میلیون خودرو ساخته شد که بیش از نیمی از آنها به آمریکا صادر شدند.

بنگاه‌ها و سرمایه‌داران آلمانی در هیچ کشور جهان به اندازه آمریکا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. حدود یک سوم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم آلمانی، با حجمی معادل حدود ۳۳۵ میلیارد یورو به آمریکا می‌رود. این فرایند در جهت معکوس نیز جریان دارد: در سال ۲۰۱۷ حدود ۹ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم در آلمان به ایالات متحده تعلق داشت.

در عرصه فن‌آوری و تحقیقات نیز معاملات میان آمریکا و آلمان در بالاترین سطح است. در آلمان حدود ۹ درصد از مجموع فن‌آوری دیجیتال و تکنولوژی کامپیوتری از آمریکا وارد می‌شود. در عرصه تکنولوژی سایبری شرکت‌های آلمانی همکاری با بنیادهای آمریکایی را بر کشورهای دیگر، مانند چین، ترجیح می‌دهند.

شرکت‌های آمریکایی و آلمانی در بسیاری از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها، مانند کاربردهای دیجیتال در صنایع، همدیگر را تکمیل می‌کنند.

آینده شعار “نخست آمریکا”

ترامپ “نخست آمریکا” را شعار خود ساخته بود، اما کارشناسان عقیده دارند چنانچه جو بایدن از حزب دموکرات به ریاست جمهوری برسد، سمت و سوی این شعار تغییر چندانی نخواهد کرد، و شاید تنها لحن و روحیه همکاری در تجارت و معاملات خارجی تغییر کند.

بی‌تردید جو بایدن نیز به گرایش حمایتی نسبت به صنایع آمریکا ادامه خواهد داد، اما این امید وجود دارد که در رقابت با چین، همکاری ثمربخش‌تری با اروپا در پیش گیرد.

تونی بلینکن، مشاور جو بایدن در سیاست خارجی، در سپتامبر گذشته گفت که بایدن مصمم است که به منازعات تجارتی با “اتحادیه اروپا” پایان دهد. او گفت: «اتحادیه اروپا بزرگترین بازار جهان است و ما باید روابط اقتصادی با آن را بهبود بخشیم.» و تصریح کرد: «ما باید به این جنگ تجارتی ساختگی که دولت ترامپ به راه انداخته است پایان دهیم.»

نتیجه آن که، صرف نظر از آن که در ژانویه ۲۰۲۱ چه کسی در کاخ سفید به ریاست برسد، آمریکا شریکی مهم و شاید مهم‌ترین شریک برای آلمان باقی خواهد ماند.