<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> 500 تومان هزینه رد شدن از خیابان! – Kanal Yek TV

500 تومان هزینه رد شدن از خیابان!

پس از بارندگی‌های چهارشنبه (19 اردیبهشت) در کرج که منجر به آبگرفتگی بسیاری از معابر شد یک کاسبی جدید در این کلانشهر شکل گرفت!