خانه >> دیدنی ها >> ۳۱ شهریور، آغاز اعتصاب کامیونداران در پایانه بروجرد

۳۱ شهریور، آغاز اعتصاب کامیونداران در پایانه بروجرد