<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> یک بنر تبلیغاتی دیگر در شیراز، غلط املایی یا اشتباه عمدی – Kanal Yek TV

یک بنر تبلیغاتی دیگر در شیراز، غلط املایی یا اشتباه عمدی

در این بنر که گفته شده در برخی نقاط شهر شیراز نصب شده، از کلمه DAWN به معنی طلوع استفاده شده بود که این موضوع، حاشیه ساز شد.