خانه >> دیدنی ها >> گفتگوی رادیو پیام اسراییل با آقای شهرام همایون درباره اتحاد اپوزیسیون و تروریست شناختن سپاه پاسداران