<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> گرینلند در حال ذوب شدن – Kanal Yek TV

گرینلند در حال ذوب شدن

به علت گرمای بی‌سابقه تاکنون 160 میلیارد تن یخ در گرینلند ذوب شده است.

به گزارش اسپوتنیک، گرمای بی‌سابقه هفته گذشته در اروپا که تمامی رکوردهای موجود را درنوردید اکنون به گرینلند رسیده است؛ جایی که همانطور که انتظار می رود ، در روزهای آینده ، درجه حرارت هوا از تمامی استانداردها فراتر خواهد رفت. در نتیجه این گرمایش هوا، سطح آب در اقیانوس ها می‌تواند 1 میلی متر افزایش یابد.

لایه‌های یخی در گرینلند بر حسب اندازه دومین لایه‌های یخی بزرگ جهان هستند. ذوب شدن فعالانه یخ و افزایش سطح آب در اقیانوس می‌تواند بر روی آب و هوا در سراسر جهان تأثیر بگذارد. لایه‌های یخ معمولاً در تابستان شروع به ذوب شدن می کنند اما امسال این روند زودتر و از ماه می آغاز شده و انتظار میرود درجه حرارت غیر‌طبیعی امسال این روند را تسریع کند.

پیش بینی می‌شود که طی روزهای آینده دمای بالای لایه‌های یخ به نقطه‌ای کمی زیر صفر افزایش یابد. روت موترم، متخصص اقلیم شناسی در موسسه هواشناسی دانمارک گفت: “این دما برای چنین ارتفاعی بسیار بالا است.”

امسال این فرصت وجود دارد که رکورد سال 2012 شکسته شود. در سال 2012 در نتیجه گرمای غیر طبیعی، گرینلند 450 میلیون تن یخ از دست داد ، که معادل از دست رفتن بیش از 14 هزار تن یخ در ثانیه است.

دانشمندان معتقدند سطح آب در اقیانوس‌ها بر اثر این افزایش دما می‌تواند 1 میلی متر و یا حتی بیشتر افزایش یابد که در کشورهای گرمسیر این افزایش بیش از 2 میلی متر خواهد بود. تنها در ماه ژوئیه ، گرینلند 160 میلیارد تن یخ از دست داد ، که معادل حجم 64 میلیون استخر المپیک است.