خانه >> دیدنی ها >> کودک‌آزاری در مراسم تعزیه‌خوانی!

کودک‌آزاری در مراسم تعزیه‌خوانی!

فیلمی از یک مراسم تعزیه‌خوانی منتشر شده است که در آن با خشونت و رفتار بد با کودکان تعزیه برخورد می‌شود.