<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> کبوتر سوزی در عزاداری عاشورا – Kanal Yek TV

کبوتر سوزی در عزاداری عاشورا

پخش ویدیو کبوتر سوزی ، واکنشهای زیادی را در دنیای مجازی به همراه داشته حامیان حیوانات و بسیاری از کاربران مجازی در صفحات و استوری های خود به این حرکت وحشیانه واکنش نشان دادند تاریخ این ویدیو دقیقا مشخص نیست اما مربوط است به مراسم عاشورا و سوزاندن ۷۲ کبوتر در قفس