خانه >> دیدنی ها >> #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد ،حمایت از آقای اسماعیل بخشی

#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد ،حمایت از آقای اسماعیل بخشی

كارگران و زحمتكشان ايران بار ديگر بپا خاستند . كارگران نيشكر هفت تپه و فولاد اهواز در اعتراض بشرايط بد اقتصادى و عدم دريافت حقوق خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند . حكومت ملايان هيچ جوابى براى اين قشر زحمتكش ندارد و مثل هميشه با فشار و ارعاب و دستگيرى و حتى شكنجه رهبران اين تظاهرات كارگرى ، سعى در خاموش كردن اين خيزش دارد . دستگيرى و زندان و شكنجه اسماعيل بخشى در همين راستا هست . اما كارگران مردانه ايستاده اند و اولين خواست آنان آزادى همكارانشان هست . ما از خيزش كارگران هفت تپه و فولاد اهواز و خواست آزادى رهبرانشان از زندان حمايت ميكنيم . “ما هستيم”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.