<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> پیتزای ۳۰ میلیونی با طلا و خاویار+ فیلم – Kanal Yek TV

پیتزای ۳۰ میلیونی با طلا و خاویار+ فیلم

در منوی رستورانی در “نیویورک سیتی”، پیتزایی به قیمت ۲۰۰۰ دلار یا ۳۰ میلیون تومان قرار داده شده است که در آن از طلای ۱۴ عیار استفاده شده است. در پخت این پیتزا، خاویار دریای خزر، جگر غاز و قارچ فرانسه، پنیر سفید استیلتون و ورقه‌های طلای قابل خوردن از اکوادور استفاده شده است.