<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> همکاری جالب انسان و لک لک در لانه سازی +فیلم – Kanal Yek TV

همکاری جالب انسان و لک لک در لانه سازی +فیلم

لانه این لک لک که در یکی از روستا‌های بوکان است در اثر برف خراب شده بود و که یکی از اهالی با پرتاب شاخه در لانه سازی کمکش می‌کند.