خانه >> دیدنی ها >> هر رای بە بقای نظام = شلیک یک گلولە بە قلب فرزندان ایران

هر رای بە بقای نظام = شلیک یک گلولە بە قلب فرزندان ایران

هر رای بە بقای نظام = شلیک یک گلولە بە قلب فرزندان ایران است

هر رای به رژیم آدم‌کش و کودک‌کش جمهوری اسلامی، به معنای نشانه رفتن یک گلوله‌ی بیشتر به سوی مردم به‌پاخاسته ایران است. هم‌دست قاتلان جوانان ایران نباشید.