<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> میمون‌ها یکدیگر را از حضور پهپادها آگاه می‌کنند – Kanal Yek TV

میمون‌ها یکدیگر را از حضور پهپادها آگاه می‌کنند

پژوهشگران آلمانی در بررسی جدیدی دریافتند که میمون‌ها پهپادها را خطرناک می‌دانند و یکدیگر را از حضور آنها آگاه می‌کنند.

به گزارش نیوساینتیست، آزمایش‌ها ثابت کرده‌اند که آموزش میمون‌ها برای تفکیک صداها دشوار است و این موجودات، واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند؛ اما گروهی از پژوهشگران آلمانی در بررسی جدیدی، سرعت گونه‌ای از میمون‌های ساکن جنگل‌های سنگال را در انطباق رفتار خود با صداهای جدید، مورد بررسی قرار دادند و نتایج متفاوتی به دست آوردند.

پژوهشگران طی آزمایش خود، پهپادها را بالای سر گروهی از میمون‌ها موسوم به “میمون سبز” به پرواز درآوردند تا واکنش آنها را نسبت به یک شیء پرنده جدید در محیط اطراف ببینند. آنها یک سال روی این آزمایش کار کردند و پهپادها را در فاصله ۶۰ متری بالای سر میمون‌ها به پرواز درآوردند. میمون‌ها به سرعت واکنش نشان دادند و صداهای هشدار دهنده‌ای از خود درآوردند تا یکدیگر را از وجود یک تهدید جدید آگاه کنند.

صداهایی که میمون‌ها تولید کردند، با صداهایی که در واکنش به شرایط دیگر از خود بروز دادند، متفاوت بود؛ اما تقریباً به صداهایی شباهت داشت که گونه‌های مشابه میمون در واکنش به دیدن عقاب تولید می‌کنند. نتایج این بررسی نشان می‌دهند که این صدای خاص، پاسخ محکمی در برابر حضور یک تهدید هوایی است.

میمون‌ها به سرعت با این صدای جدید سازگار شدند و به محض شنیدن صدای پهپاد، با این صدا به هم علامت دادند. گفتنی است که این صدای هشدار دهنده، هنگام دیدن پرنده‌ها تولید نشد و این نشان می‌دهد که میمون‌ها، پرنده‌هایی که معمولاً آنها را می‌بینند، تهدید نمی‌دانند؛ اما پهپادها برای آنها یک تهدید خطرناک به شمار می‌روند.

“جولیا فیشر” (Julia Fisher)، سرپرست این پژوهش گفت: دیدن چیزی که قبلاً ندیده‌ایم، عجیب و غیرقابل پیش‌بینی است؛ در نتیجه طبیعی است که همه را از وجود آن آگاه کنیم و در مورد آن به هم هشدار دهیم.

وی افزود: من با دیدن نتایج این آزمایش و سرعت یادگیری میمون‌ها واقعاً تعجب کردم. وادار کردن یک میمون به انجام دادن وظایف مرتبط با صداها در آزمایشگاه، تقریباً غیرممکن است. در هر حال، هنوز دلیل دشواری یادگیری در آزمایشگاه، مشخص نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که سیستم صوتی ارتباط میمون‌ها چقدر با انسان، متفاوت است.

این پژوهش، در مجله “Nature Ecology & Evolution” به چاپ رسید.