<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> میز دکور برنامه نود در هندوانه فروشی! + واکنش عادل فردوسی پور – Kanal Yek TV

میز دکور برنامه نود در هندوانه فروشی! + واکنش عادل فردوسی پور

پس از انتشار تصویر میز عادل فردوسی پور در برنامه نود که به یک هندوانه فروش فروخته شده است هیوا یوسفی سردبیر ورزشی روزنامه همشهری پیامی را به نقل از عادل فردوسی پور منتشر کرد. در این پیام عادل درخواست کرده که این میز را از هندوانه فروش خریداری کنند و به موزه ورزش بدهند.

عادل فردوسی پور: میز نود را از هندوانه فروش بخرید، بدهید به موزه ورزش