خانه >> دیدنی ها >> مجموعه عکس ها و ویدیوها از حضور گسترده و پر افتخار ایرانیان در نیویورک

مجموعه عکس ها و ویدیوها از حضور گسترده و پر افتخار ایرانیان در نیویورک

حضور یکی از عزیز ترین‌ بیننده های برنامه های آخرین لحظه در جمع یاران خود، ما هستیم، در نیو یورک
حضور خواننده محبوب ایرانیان، مرتضی در جمع یاران ما هستیم در نیویورک
اجرای زیبای خواننده محبوب ایران ستاردرجمع یاران ما هستیم در نیویورک
گفته بودی که چرا ….