<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مجسمه پروین اعتصامی و فردوسی هم اصلاحیه خورد! – Kanal Yek TV

مجسمه پروین اعتصامی و فردوسی هم اصلاحیه خورد!

در حاشیه حذف کراوات از مجسمه علی شریعتی در دانشگاه ساری، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در کانال شهرونگ منتشرکرد.