خانه >> دیدنی ها >> قهرمان قایقرانی کشور که برای گذران زندگی مسافرکشی می کند!

قهرمان قایقرانی کشور که برای گذران زندگی مسافرکشی می کند!

روایت علی اوجاقی قهرمان قایقرانی کشورمان از آب‌باریکه‌های زندگی قایقرانان کشور تا میزان آمادگی تیم ایران برای المپیک را ببینید.