خانه >> دیدنی ها >> فیلمی از کمک مردم زلزلە زدە ثلاث باباجانی کرمانشاە به سیل زدگان گلستان

فیلمی از کمک مردم زلزلە زدە ثلاث باباجانی کرمانشاە به سیل زدگان گلستان