خانه >> دیدنی ها >> فقط در جمهوری اسلامی: وقتی یک معتاد کارتن خواب مدیر عامل می شود!

فقط در جمهوری اسلامی: وقتی یک معتاد کارتن خواب مدیر عامل می شود!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=8275FOG_M8M&feature=emb_title