<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> علیرضا فغانی: همه تلاشمان را کردیم، از همه عذرخواهی میکنم که بیشتر از رده‌بندی نشد – Kanal Yek TV

علیرضا فغانی: همه تلاشمان را کردیم، از همه عذرخواهی میکنم که بیشتر از رده‌بندی نشد