<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شکست امیر علی‌ اکبری از یک کودک +فیلم – Kanal Yek TV

شکست امیر علی‌ اکبری از یک کودک +فیلم

امیر علی اکبری بوکسور معروف کشورمان در یک مسابقه نمادین با یک کودک معلول مبارزه کرد و شکست خورد.