<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شما امریکا را مثل ما درک نمی‌کنید! – Kanal Yek TV

شما امریکا را مثل ما درک نمی‌کنید!

حسین علایی مدیرعامل سابق هواپیمایی آسمان و از فرماندهان ارشد سپاه: روسیه بعد از برجام، ۳ فروند هواپیمای سوپرجت ۱۰۰ سوخو را حتی به ما اجاره نداد. گفتند شما امریکا را مثل ما درک نمی‌کنید!