خانه >> دیدنی ها >> سوگواری در کانادا برای جانباختگان ایرانی هواپیمای اوکراینی که با شلیک سپاه سقوط کرد

سوگواری در کانادا برای جانباختگان ایرانی هواپیمای اوکراینی که با شلیک سپاه سقوط کرد

گریه رییس دانشگاه آلبرتا به خاطر مرگ دانشجویان ایرانی

رئیس دانشگاه آلبرتای کانادا فقدان ۱۰ عضو این موسسه دانشگاهی را در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران تسلیت گفت.

دیوید توربین رئیس دانشگاه آلبرتای کانادا در سخنرانی گفت: «متاسفم بگویم دانشگاه آلبرتا ۱۰ نفر از اعضای خانواده خود را در سقوط غمبار هواپیما در ایران از دست داده است. به نیابت از دانشگاه آلبرتا به تمام آنهایی که از این حادثه متاثر شده اند تسلیت عرض می کنم. »

وی افزود: «کلمات به تنهایی نمی تواند بیانگر حزن و اندوهی باشد که ما در این دانشگاه حس می کنیم. ما خانواده ای نزدیک به هم هستیم و زمانی که هر کداممان با چنین فقدان بزرگی روبرو می شود، بسیار اندوهگین می شویم.»