<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> سریع‌ترین و وحشتناک‌ترین ترن هوایی جهان – Kanal Yek TV

سریع‌ترین و وحشتناک‌ترین ترن هوایی جهان

این ترن هوایی با سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند و پس از پیمودن مسیر‌های پر شیب و پیچ در پیچ به داخل تونلی در زیر زمین می‌رود.