خانه >> دیدنی ها >> “سخنان زیبای محمدرضاشاه پهلوی با مردم ایران”

یک نظر

  1. درود به روان پاک محمد رضا شاه پهلوی آریامهر . شاهنشاه ایران در طول عمر کوتاه خود هرگز به جز منافع ایران و ملت ایران دغدغه ای نداشت. مردم ایران قدر این پادشاه ایران دوست را نداشتند و به او خیانت کردند. پادشاه دل شکسته ایران را ترک کرد و چهل سال است که طاعون سیاه اسلامی کشور را به قهقرا برده. شاهنشاه آنچنان نسبت به ایران و ایرانی دلبسته بودند که در کتاب پاسخ به تاریخ حتی یک کلمه در مذمت مردمان قدر ناشناس ایران ننوشته اند. برای مثال هر وجدان پاکی می تواند سخنان بالای پادشاه را با گفتار های خمینی و خامنه ای مقایسه کند و ایران دوستی پادشاه و شدت فاشیستی هیستریک ضد ایرانی اشغالگران ایران را به روشنی درک کند.
    پاینده ایران. برقرار باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران. درود بر شهرام همایون احیا کننده ارزش‌ها ی ملی ایرانیان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.