خانه >> دیدنی ها >> “سخنان زیبای محمدرضاشاه پهلوی با مردم ایران”

“سخنان زیبای محمدرضاشاه پهلوی با مردم ایران”

3 نظر

 1. درود به روان پاک محمد رضا شاه پهلوی آریامهر . شاهنشاه ایران در طول عمر کوتاه خود هرگز به جز منافع ایران و ملت ایران دغدغه ای نداشت. مردم ایران قدر این پادشاه ایران دوست را نداشتند و به او خیانت کردند. پادشاه دل شکسته ایران را ترک کرد و چهل سال است که طاعون سیاه اسلامی کشور را به قهقرا برده. شاهنشاه آنچنان نسبت به ایران و ایرانی دلبسته بودند که در کتاب پاسخ به تاریخ حتی یک کلمه در مذمت مردمان قدر ناشناس ایران ننوشته اند. برای مثال هر وجدان پاکی می تواند سخنان بالای پادشاه را با گفتار های خمینی و خامنه ای مقایسه کند و ایران دوستی پادشاه و شدت فاشیستی هیستریک ضد ایرانی اشغالگران ایران را به روشنی درک کند.
  پاینده ایران. برقرار باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران. درود بر شهرام همایون احیا کننده ارزش‌ها ی ملی ایرانیان.

 2. درود بر شاه درود بر شاه درود بر رضا شاه شاه ایران
  نور بر قبرش ببارد وارزوی من این است در ان جهان با بهترین ارامش و بهترین امکانات باشد و خابی که من سید دیدم این است که شاه ایران شاهنک شاه اریامنش محمد رضا پهلوی شاه ایران در بهتریم مکان بهشت دارد بهترین ارامش را میبیند و رضا شاه پهلوی شاه ایران شود
  من سنم 27 سال هست و در ان زمان که شاه حکومت میکرد نبودم ولی فیلم هایش و داستانهایش را کاملا لحضه به لحضه دیدم وخاندم و میدانم شاه ایران اشتباه بزرگی کرد که ایران را ترک کرد و از مشکلات فرار کرد اونطوری که من میدانم شاه میتوانست با دشمن خودش بجنگد و مثل نصل پهلوی رفتار کند و دشمنانش را یکی یکی ترور کند ولی نمیدانم چرا این کار را نکرد به نظر چون دورو بریایی خوبی نداشت و پسر بزرگی هم نداشت که او را یاری کند اگر من کنار شاه بودم نمیزاشتم خم به ابرویش بیاید اگر من بودم و وقتی شاه ایران را ترک میکرد به من میسپرد نه به اون بیشعورای درو بر اریاشاه
  به خدا تیم ارتش را مسلحانه به خیابان ها اماده باش میکردم و ورود هواپیماها را به ایران ممنوع میکردم اگر هواپیمایی میامد چنان ان هواپیمارا به گلوله میبستم که دوباره گوه میخورد پا تو ایران بزارد
  و چون دشمنان شاه مشخص بود

 3. واقعان روحت شاد رضا شاه نور به قبرت بباره کاش نمیرفتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.