<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دندان انسان نئاندرتال کرمانشاه در بین ۱۰ کشف اخیر جهان – Kanal Yek TV

دندان انسان نئاندرتال کرمانشاه در بین ۱۰ کشف اخیر جهان

دندان انسان نئاندرتال عار وزمه نخستین مدرک قطعی از وجود انسان نئاندرتال در ایران است که معرفی آن توجه رسانه‌های جهان را به جایگاه مهم ایران در عرصه پژوهش‌های باستان‌شناسی و دیرین انسان‌شناسی جلب کرد.

مجله باستان‌شناسی آمریکا در آخرین شماره سال ۲۰۱۹ ده کشف جدید باستان‌شناسی در جهان را معرفی کرد.

این مجله بین‌المللی دندان نئاندرتال یافت شده در غار وزمه کرمانشاه که نتایج پژوهش‌های جدید آن امسال، توسط تیمی از پژوهشگران موزه ملی ایران و چند موزه و دانشگاه فرانسوی و ایرانی منتشر شد را یکی از این ده کشف اخیر باستان‌شناسی و دیرین‌انسان شناسی عنوان کرده است.

در صفحه معرفی این کشفیات جدید، درباره‌ی دندان غار وزمه کرمانشاه آمده است: “دندانی که چند دهه پیش در کوه‌های زاگرس یافت شده بود و تصور می‌شد مربوط به انسان مدرن باشد، در واقع متعلق به کودک نئاندرتالی است که بین هفتاد تا چهل هزار سال پیش زندگی می‌کرده است. بررسی مجدد این دندان با تکنیک‌های مدرن امکان این شناسایی و گاه‌نگاری را فراهم کرده است.

محققان می‌گویند این نخستین شواهدی است که نشان می‌دهد نئاندرتال‌ها در ایران کنونی زندگی می‌کرده‌اند. این گونه، پیش از انقراض‌اش در چهل هزار سال قبل، در بخش‌های بزرگی از اروپا و غرب آسیا می‌زیست.

این دندان آسیای کوچک که در اواخر دهه ۱۳۷۰ در غار وزمه کشف شد، مربوط به کودک نئاندرتالی است که در زمان مرگ بین شش تا ده سال سن داشته است. در بررسی این دندان از طریق بُرش‌نگاری پرتو ایکس که با دستگاه تصویربرداری سه بعدی میکرو سی‌تی انجام شد، تصویر سه بعدی مینا و عاج دندان تهیه و بر اساس مطالعه و اندازه‌گیری آن مشخص شد که دندان مربوط به انسان نئاندرتال است.

دندان وزمه نخستین مدرک قطعی از وجود انسان نئاندرتال در ایران است و معرفی آن امسال توسط پژوهشگران توجه رسانه‌های جهان را به جایگاه مهم ایران در عرصه پژوهش‌های باستان‌شناسی و دیرین انسان‌شناسی جلب کرد.”