خانه >> دیدنی ها >> دعوای آخوندها-چه کسانی بر مردم مظلوم و ستم کشیده ما حکومت میکنند

دعوای آخوندها-چه کسانی بر مردم مظلوم و ستم کشیده ما حکومت میکنند