خانه >> دیدنی ها >> در اسلام گوش کردن به موسیقی حلال است، مثلا بع بع گوسفند و شیهه اسب