خانه >> دیدنی ها >> “خدا شمر رو ببخشه مسئولین ما رو نبخشه”

“خدا شمر رو ببخشه مسئولین ما رو نبخشه”