<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> حمله صدا و سیمای حکومت اسلامی اینبار به محمدرضا گلزار – Kanal Yek TV

حمله صدا و سیمای حکومت اسلامی اینبار به محمدرضا گلزار

پس از حمله مجری برنامه تلویزیونی به علی دایی و واکنش‌هایی که رخ داد، این بار خبر 20:30 اقدامی تازه را رقم زد.

بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارشی با انتقاد از رضا گلزار، به شکست بزرگ کنسرت او در دالبی تیاتر لس آنجلس پرداخته اما این گزارش چند نکته جالب دارد. اول نشان دادن سازنوازی گلزار و بعد اینکه این گزارش نکاتی درباره سلیقه مخاطب در آمریکا می گوید که در تلویزیون گفتن شان معمول نیست!