خانه >> دیدنی ها >> حضور یک نفر در دوشبکه بطور زنده در صدا وسیما