<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تهدید یک دزد توسط سردار آزمون! +فیلم – Kanal Yek TV

تهدید یک دزد توسط سردار آزمون! +فیلم

فردی برای دزدی به مغازه او می‌رود، اما پیش از آنکه چیزی بدزدد مجبور به فرار می‌شود. سردار هم علاوه بر اینکه فیلم حضور این دزد را در مغازه اش منتشر کرده، در ادامه عکس ماشین و پلاک خودروی او را هم در اختیار همه قرار داده است. سردار در این باره نوشته است: «آقای آقای دزد، آن بالای مغازه را بخوانی توشته مغازه سردار آزمون. میدانی با کسی در افتادی که خودش می‌آید بالای سرتان. کل آمارتان در آمده، حتی کجا می‌خوابید.»