خانه >> دیدنی ها >> تغییر شعر یار دبستانی در برخی از مدارس، جبهه و آمریکا شیطان بزرگ!!

تغییر شعر یار دبستانی در برخی از مدارس، جبهه و آمریکا شیطان بزرگ!!