خانه >> دیدنی ها >> تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ایرانیان آلمان شهر هامبورگ مقابل کنسولگری حکومت اسلامی

تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ایرانیان آلمان شهر هامبورگ مقابل کنسولگری حکومت اسلامی