<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تبدیل اجساد به کود انسانی برای نخستین بار در واشنگتن – Kanal Yek TV

تبدیل اجساد به کود انسانی برای نخستین بار در واشنگتن

«جی اینسلی»، فرماندار واشنگتن لایحه‌ای را امضا کرد که به موجب آن، به سازمان‌های مجاز این امکان داده می‌شود تا از جسد انسان‌ها «کود آلی غنی شده» تهیّه کنند و با مخلوط کردن جسد با خاک ارّه و کاه آن را در طول فقط چند هفته به خاک تبدیل کنند.
واشنگتن نخستین ایالت آمریکاست که مجوز داد تا اجساد را به جای سوزاندن و یا دفن کردن به کود تبدیل کنند.

«جی اینسلی»، فرماندار واشنگتن لایحه‌ای را امضا کرد که به موجب آن، به سازمان‌های مجاز این امکان داده می‌شود تا از جسد انسان‌ها «کود آلی غنی شده» تهیّه کنند و با مخلوط کردن جسد با خاک ارّه و کاه آن را در طول فقط چند هفته به خاک تبدیل کنند.

این فرایند بر اساس ایده کود حیوانی است که کشاورزان سال‌ها از آن استفاده می‌کنند.

واشنگتن در حال حاضر دارای «گورستان‌های سبز» است که می‌توان مردگان را بدون مومیایی کردن، تابوت و یا سنگ قبر دفن نمود. 

تبدیل اجساد به کود انسانی برای نخستین بار در واشنگتن

خانم «کاترینا اسپید» بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت «ریکامپوز» گفت: خدمات ما تبدیل بقایای انسان به خاک است تا بتوانیم پس از مرگمان زندگی جدیدی را ایجاد کنیم.

او افزود: سیستم استاندارد ما به کارگیری اصول طبیعت برای بازگرداندن اجسادمان به زمین می‌باشد.