خانه >> دیدنی ها >> …به خاطر نداشتن ۲ هزار تومان چشم بچه‌ای در بجنورد کور شد

…به خاطر نداشتن ۲ هزار تومان چشم بچه‌ای در بجنورد کور شد